Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK

Linki do konfiguratora licznika: lOVC-6900eaa8
aktualne tylko w sieci lokalnej licznika.

Konfigurator: link po: kabel/eth - http://192.168.1.59:8844/index.py

Raporty: link po: kabel/eth - http://192.168.1.59:8844/lv.py

Start systemu: 2022-02-03 15:34 .
Czas pracy 143 dni, 12 godzin, 52 minut.
Zasilanie OK.

Pokaż/ukryj szczegóły.
wersja firmware - 2020.12.15_17:44
eth0: flags=4163 mtu 1500
    inet 192.168.1.59 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::ba27:ebff:fe00:eaa8 prefixlen 64 scopeid 0x20
    ether b8:27:eb:00:ea:a8 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 128332781 bytes 22206030411 (20.6 GiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 73816426 bytes 9776457713 (9.1 GiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73 mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 108 bytes 12032 (11.7 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 108 bytes 12032 (11.7 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0


Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root    3.3G 1.6G 1.7G 49% /
devtmpfs    207M   0 207M  0% /dev
tmpfs      239M   0 239M  0% /dev/shm
tmpfs      239M  25M 215M 11% /run
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      239M   0 239M  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      239M 212M  28M 89% /tmp
tmpfs      256M 3.3M 253M  2% /opt/zeletronik/var
tmpfs      8.0M  24K 8.0M  1% /opt/zeletronik/ramdisk
/dev/mmcblk0p1 253M  48M 205M 19% /boot

Temperatura procesora: 50.8'C

Powrót na początek strony Aktualizacja:  20220627 04:27