Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK

Linki do konfiguratora licznika: lOVC-19100012
aktualne tylko w sieci lokalnej licznika.

Konfigurator: link po: wifi - http://10.1.0.55:8844/index.py

Raporty: link po: wifi - http://10.1.0.55:8844/lv.py

Start systemu: 2022-03-21 17:51 .
Czas pracy 97 dni, 11 godzin, 1 minut.
Zasilanie OK.

Pokaż/ukryj szczegóły.
wersja firmware - 2021.03.29_14:58
eth0: flags=4099 mtu 1500
    ether b8:27:eb:a1:aa:38 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73 mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 216 bytes 19188 (18.7 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 216 bytes 19188 (18.7 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4163 mtu 1500
    inet 10.1.0.55 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.1.0.255
    inet6 fe80::25d3:1d34:cf54:511d prefixlen 64 scopeid 0x20
    ether 74:da:38:f5:b8:71 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 289340 bytes 57531267 (54.8 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 313288 bytes 42288346 (40.3 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0


Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root    3.3G 1.6G 1.7G 49% /
devtmpfs    207M   0 207M  0% /dev
tmpfs      239M   0 239M  0% /dev/shm
tmpfs      239M  25M 215M 11% /run
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      239M   0 239M  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      239M 9.4M 230M  4% /tmp
tmpfs      8.0M 8.0K 8.0M  1% /opt/zeletronik/ramdisk
tmpfs      256M  57M 200M 23% /opt/zeletronik/var
/dev/mmcblk0p1 253M  48M 205M 19% /boot

Temperatura procesora: 44.4'C

Powrót na początek strony Aktualizacja:  20220627 04:53