Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK

Linki do konfiguratora licznika: lOVC-19100002
aktualne tylko w sieci lokalnej licznika.

Konfigurator: link po: wifi - http://192.168.0.71:8844/index.py

Raporty: link po: wifi - http://192.168.0.71:8844/lv.py

Start systemu: 2022-06-22 17:29 .
Czas pracy 4 dni, 10 godzin, 24 minut.
Zasilanie OK.

Pokaż/ukryj szczegóły.
wersja firmware - 2020.02.03_19:02
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:72:fb:96 
     inet6 addr: fe80::f7d5:73d9:184e:f451/64 Scope:Link
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:90 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:90 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1 
     RX bytes:7819 (7.6 KiB) TX bytes:7819 (7.6 KiB)

wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr 74:da:38:ea:89:11 
     inet addr:192.168.0.71 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::7ead:52dc:3e18:ead6/64 Scope:Link
     inet6 addr: fd01::ef34:39c1:d095:107/64 Scope:Global
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:305307 errors:0 dropped:5210 overruns:0 frame:0
     TX packets:245122 errors:0 dropped:2 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:81659047 (77.8 MiB) TX bytes:69574351 (66.3 MiB)


Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root    2.4G 1.5G 804M 66% /
devtmpfs    237M   0 237M  0% /dev
tmpfs      241M   0 241M  0% /dev/shm
tmpfs      241M  13M 229M  6% /run
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      241M   0 241M  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      256M  26M 231M 10% /opt/zeletronik/var
tmpfs      32M  76K  32M  1% /tmp
tmpfs      8.0M 8.0K 8.0M  1% /opt/zeletronik/ramdisk
/dev/mmcblk0p1  63M  21M  42M 34% /boot

Temperatura procesora: 43.3'C

Powrót na początek strony Aktualizacja:  20220627 03:54