Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK

Linki do konfiguratora licznika: lOVC-19100001
aktualne tylko w sieci lokalnej licznika.

Konfigurator: link po: wifi - http://192.168.1.24:8844/index.py

Raporty: link po: wifi - http://192.168.1.24:8844/lv.py

Start systemu: 2023-05-18 13:28 .
Czas pracy 15 dni, 6 godzin, 12 minut.
Zasilanie OK.

Pokaż/ukryj szczegóły.
wersja firmware - 3022.12.13_09:55
linia rozwojowa - Beta0
dostępna wersja - 3022.12.13_09:55
wersja karty - 20210330
python2 - Python 2.7.16
python3 - Python 3.7.3
eth0: flags=4099 mtu 1500 ether b8:27:eb:82:82:ce txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 0 bytes 0 (0.0 B) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 0 bytes 0 (0.0 B) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 lo: flags=73 mtu 65536 inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10 loop txqueuelen 1000 (Local Loopback) RX packets 42 bytes 1638 (1.5 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 42 bytes 1638 (1.5 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 wlan0: flags=4163 mtu 1500 inet 192.168.1.24 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 inet6 fe80::abe:acff:fe16:565f prefixlen 64 scopeid 0x20 ether 08:be:ac:16:56:5f txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 1652204 bytes 174036356 (165.9 MiB) RX errors 0 dropped 1 overruns 0 frame 0 TX packets 311819 bytes 45437645 (43.3 MiB) TX errors 0 dropped 21 overruns 0 carrier 0 collisions 0 Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root 3.3G 1.8G 1.5G 56% / devtmpfs 207M 0 207M 0% /dev tmpfs 239M 0 239M 0% /dev/shm tmpfs 239M 25M 215M 11% /run tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs 239M 0 239M 0% /sys/fs/cgroup tmpfs 239M 37M 203M 16% /tmp tmpfs 256M 57M 200M 23% /opt/zeletronik/var tmpfs 8.0M 4.0K 8.0M 1% /opt/zeletronik/ramdisk /dev/mmcblk0p1 253M 48M 205M 19% /boot Temperatura procesora: 44.4'C 202212130951
Powrót na początek strony Aktualizacja:  20230602 19:41