Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK

Linki do konfiguratora licznika: lOVC-16037479
aktualne tylko w sieci lokalnej licznika.

Konfigurator: link po: kabel/eth - http://192.168.15.246:8844/index.py

Raporty: link po: kabel/eth - http://192.168.15.246:8844/lv.py

Start systemu: 2022-05-16 13:08 .
Czas pracy 41 dni, 16 godzin, 2 minut.
Zasilanie OK.

Pokaż/ukryj szczegóły.
wersja firmware - 2021.03.29_14:58
eth0: flags=4163 mtu 1500
    inet 192.168.15.246 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.15.255
    inet6 fe80::ba27:ebff:fe3e:b75 prefixlen 64 scopeid 0x20
    ether b8:27:eb:3e:0b:75 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 13309894 bytes 6610469996 (6.1 GiB)
    RX errors 0 dropped 239982 overruns 0 frame 0
    TX packets 13252397 bytes 1732369029 (1.6 GiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73 mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 61 bytes 4962 (4.8 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 61 bytes 4962 (4.8 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4099 mtu 1500
    ether 08:be:ac:14:87:2b txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 119154 overruns 0 carrier 0 collisions 0


Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root    3.3G 1.6G 1.7G 49% /
devtmpfs    207M   0 207M  0% /dev
tmpfs      239M   0 239M  0% /dev/shm
tmpfs      239M  25M 215M 11% /run
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      239M   0 239M  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      239M  35M 205M 15% /tmp
tmpfs      256M 171M  86M 67% /opt/zeletronik/var
tmpfs      8.0M  16K 8.0M  1% /opt/zeletronik/ramdisk
/dev/mmcblk0p1 253M  48M 205M 19% /boot

Temperatura procesora: 48.7'C

Powrót na początek strony Aktualizacja:  20220627 05:11