Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK

Linki do konfiguratora licznika: lOVC-16037473
aktualne tylko w sieci lokalnej licznika.

Konfigurator: link po: wifi - http://192.168.8.184:8844/index.py

Raporty: link po: wifi - http://192.168.8.184:8844/lv.py

Start systemu: 2022-08-10 11:40 .
Czas pracy 296 dni, 8 godzin, 56 minut.
Zasilanie OK.

Pokaż/ukryj szczegóły.
wersja firmware - 2021.03.29_14:58
eth0: flags=4099 mtu 1500
    ether b8:27:eb:3e:30:d9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73 mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 1439008 bytes 138134166 (131.7 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1439008 bytes 138134166 (131.7 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4163 mtu 1500
    inet 192.168.8.184 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.8.255
    inet6 fe80::abe:acff:fe14:873c prefixlen 64 scopeid 0x20
    inet6 fdf0:e4a2:aa3e:1e00:abe:acff:fe14:873c prefixlen 64 scopeid 0x0
    ether 08:be:ac:14:87:3c txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 265566 bytes 43267497 (41.2 MiB)
    RX errors 0 dropped 1 overruns 0 frame 0
    TX packets 303943 bytes 42956049 (40.9 MiB)
    TX errors 0 dropped 16 overruns 0 carrier 0 collisions 0


Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root    3.3G 1.6G 1.7G 49% /
devtmpfs    207M   0 207M  0% /dev
tmpfs      239M   0 239M  0% /dev/shm
tmpfs      239M  25M 215M 11% /run
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      239M   0 239M  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      239M 136M 104M 57% /tmp
tmpfs      256M  57M 200M 23% /opt/zeletronik/var
tmpfs      8.0M 8.0K 8.0M  1% /opt/zeletronik/ramdisk
/dev/mmcblk0p1 253M  48M 205M 19% /boot

Temperatura procesora: 42.2'C

Powrót na początek strony Aktualizacja:  20230602 20:37