Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK

Linki do konfiguratora licznika: lOVC-16037462
aktualne tylko w sieci lokalnej licznika.

Konfigurator: link po: wifi - http://192.168.15.246:8844/index.py

Raporty: link po: wifi - http://192.168.15.246:8844/lv.py

Start systemu: 2022-06-01 07:48 .
Czas pracy 25 dni, 19 godzin, 44 minut.
Zasilanie OK.

Pokaż/ukryj szczegóły.
wersja firmware - 2021.03.29_14:58
lo: flags=73 mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 80439 bytes 7850320 (7.4 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 80439 bytes 7850320 (7.4 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4163 mtu 1500
    inet 192.168.15.246 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.15.255
    inet6 fe80::abe:acff:fe16:5657 prefixlen 64 scopeid 0x20
    ether 08:be:ac:16:56:57 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 5100997 bytes 2438824296 (2.2 GiB)
    RX errors 0 dropped 76075 overruns 0 frame 0
    TX packets 4993215 bytes 797475116 (760.5 MiB)
    TX errors 0 dropped 15 overruns 0 carrier 0 collisions 0


Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root    3.3G 1.6G 1.7G 49% /
devtmpfs    207M   0 207M  0% /dev
tmpfs      239M   0 239M  0% /dev/shm
tmpfs      239M  25M 215M 11% /run
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      239M   0 239M  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      239M 4.3M 235M  2% /tmp
tmpfs      8.0M  12K 8.0M  1% /opt/zeletronik/ramdisk
tmpfs      256M 114M 143M 45% /opt/zeletronik/var
/dev/mmcblk0p1 253M  48M 205M 19% /boot

Temperatura procesora: 47.1'C

Powrót na początek strony Aktualizacja:  20220627 03:33