Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK

Linki do konfiguratora licznika: lOVC-16037461
aktualne tylko w sieci lokalnej licznika.

Konfigurator: link po: kabel/eth - http://192.168.15.246:8844/index.py

Raporty: link po: kabel/eth - http://192.168.15.246:8844/lv.py

Start systemu: 2023-04-12 10:34 .
Czas pracy 51 dni, 11 godzin, 10 minut.
Zasilanie OK.

Pokaż/ukryj szczegóły.
wersja firmware - 2021.03.29_14:58
eth0: flags=4163 mtu 1500
    inet 192.168.15.246 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.15.255
    inet6 fe80::ba27:ebff:fe60:133e prefixlen 64 scopeid 0x20
    ether b8:27:eb:60:13:3e txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 977731 bytes 305185013 (291.0 MiB)
    RX errors 0 dropped 7592 overruns 0 frame 0
    TX packets 480450 bytes 62407934 (59.5 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73 mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 237940 bytes 23209753 (22.1 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 237940 bytes 23209753 (22.1 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4099 mtu 1500
    ether 08:be:ac:16:53:c9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 63 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 7119 overruns 0 carrier 0 collisions 0


Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root    3.3G 1.6G 1.7G 49% /
devtmpfs    207M   0 207M  0% /dev
tmpfs      239M   0 239M  0% /dev/shm
tmpfs      239M  25M 215M 11% /run
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      239M   0 239M  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      239M  44M 196M 19% /tmp
tmpfs      8.0M  12K 8.0M  1% /opt/zeletronik/ramdisk
tmpfs      256M 114M 143M 45% /opt/zeletronik/var
/dev/mmcblk0p1 253M  48M 205M 19% /boot

Temperatura procesora: 54.6'C

Powrót na początek strony Aktualizacja:  20230602 21:45