Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK

Linki do konfiguratora licznika: lOVC-16037444
aktualne tylko w sieci lokalnej licznika.

Konfigurator: link po: wifi - http://192.168.15.246:8844/index.py

Raporty: link po: wifi - http://192.168.15.246:8844/lv.py

Start systemu: 2022-06-20 16:20 .
Czas pracy 6 dni, 13 godzin, 15 minut.

Pokaż/ukryj szczegóły.
wersja firmware - 2019.01.28_15:40
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:89:37:a1 
     inet6 addr: fe80::ceb:1039:4d19:5d72/64 Scope:Link
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:17455 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:17455 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1 
     RX bytes:1536040 (1.4 MiB) TX bytes:1536040 (1.4 MiB)

wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr 74:da:38:ea:89:10 
     inet addr:192.168.15.246 Bcast:192.168.15.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::e496:db8a:5dc4:4eed/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:1286595 errors:0 dropped:9511 overruns:0 frame:0
     TX packets:1237048 errors:0 dropped:1 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:836703752 (797.9 MiB) TX bytes:182431814 (173.9 MiB)


Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root    2.4G 1.4G 891M 62% /
devtmpfs    237M   0 237M  0% /dev
tmpfs      241M   0 241M  0% /dev/shm
tmpfs      241M 8.4M 233M  4% /run
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      241M   0 241M  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      256M 8.6M 248M  4% /opt/zeletronik/var
tmpfs      32M  68K  32M  1% /tmp
tmpfs      8.0M  12K 8.0M  1% /opt/zeletronik/ramdisk
/dev/mmcblk0p1  63M  21M  42M 34% /boot

Temperatura procesora: 47.1'C

Powrót na początek strony Aktualizacja:  20220627 05:36