Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK

Linki do konfiguratora licznika: lOVC-16037353
aktualne tylko w sieci lokalnej licznika.

Konfigurator: link po: wifi - http://192.168.15.246:8844/index.py

Raporty: link po: wifi - http://192.168.15.246:8844/lv.py

Start systemu: 2022-06-11 17:04 .
Czas pracy 15 dni, 10 godzin, 37 minut.

Pokaż/ukryj szczegóły.
wersja firmware - 2018.03.21_12:55
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:e0:04:4b 
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:32312 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:32312 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1 
     RX bytes:2843456 (2.7 MiB) TX bytes:2843456 (2.7 MiB)

wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr 74:da:38:8a:10:08 
     inet addr:192.168.15.246 Bcast:192.168.15.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::12c7:ac97:9a70:870e/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:1451878 errors:0 dropped:79935 overruns:0 frame:0
     TX packets:1368190 errors:0 dropped:5 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:765582064 (730.1 MiB) TX bytes:252960148 (241.2 MiB)


Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root    2.4G 1.4G 891M 62% /
devtmpfs    237M   0 237M  0% /dev
tmpfs      241M   0 241M  0% /dev/shm
tmpfs      241M 8.4M 233M  4% /run
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      241M   0 241M  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      256M 5.0M 252M  2% /opt/zeletronik/var
tmpfs      8.0M  12K 8.0M  1% /opt/zeletronik/ramdisk
tmpfs      32M  72K  32M  1% /tmp
/dev/mmcblk0p1  63M  21M  42M 34% /boot

Temperatura procesora: 46.5'C

Powrót na początek strony Aktualizacja:  20220627 03:42