Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK

Linki do konfiguratora licznika: lOVC-16037342
aktualne tylko w sieci lokalnej licznika.

Konfigurator: link po: wifi - http://192.168.15.246:8844/index.py

Raporty: link po: wifi - http://192.168.15.246:8844/lv.py

Start systemu: 2022-04-19 13:00 .
Czas pracy 68 dni, 15 godzin, 46 minut.

Pokaż/ukryj szczegóły.
wersja firmware - 2018.03.21_12:55
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:b2:3a:f3 
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:127011 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:127011 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1 
     RX bytes:11182120 (10.6 MiB) TX bytes:11182120 (10.6 MiB)

wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr 74:da:38:8a:0f:e3 
     inet addr:192.168.15.246 Bcast:192.168.15.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::c550:e604:5809:4319/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:1218273 errors:0 dropped:175990 overruns:0 frame:0
     TX packets:1148560 errors:0 dropped:2 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:3330534593 (3.1 GiB) TX bytes:1310073328 (1.2 GiB)


Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root    2.4G 1.4G 891M 62% /
devtmpfs    237M   0 237M  0% /dev
tmpfs      241M   0 241M  0% /dev/shm
tmpfs      241M  21M 221M  9% /run
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      241M   0 241M  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      32M  72K  32M  1% /tmp
tmpfs      256M 5.5M 251M  3% /opt/zeletronik/var
tmpfs      8.0M  12K 8.0M  1% /opt/zeletronik/ramdisk
/dev/mmcblk0p1  63M  21M  42M 34% /boot

Temperatura procesora: 47.1'C

Powrót na początek strony Aktualizacja:  20220627 04:47