Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK

Linki do konfiguratora licznika: lOVC-16037325
aktualne tylko w sieci lokalnej licznika.

Konfigurator: link po: wifi - http://192.168.1.229:8844/index.py

Raporty: link po: wifi - http://192.168.1.229:8844/lv.py

Start systemu: 2022-06-24 11:14 .
Czas pracy 2 dni, 17 godzin, 30 minut.
Zasilanie OK.

Pokaż/ukryj szczegóły.
wersja firmware - 2021.03.29_14:58
eth0: flags=4099 mtu 1500
    ether b8:27:eb:9a:77:d5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73 mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 302 bytes 27128 (26.4 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 302 bytes 27128 (26.4 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4163 mtu 1500
    inet 192.168.1.229 netmask 255.255.252.0 broadcast 192.168.3.255
    inet6 fe80::abe:acff:fe14:8739 prefixlen 64 scopeid 0x20
    ether 08:be:ac:14:87:39 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 558488 bytes 97838293 (93.3 MiB)
    RX errors 0 dropped 4114 overruns 0 frame 0
    TX packets 311365 bytes 44840423 (42.7 MiB)
    TX errors 0 dropped 30 overruns 0 carrier 0 collisions 0


Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root    3.3G 1.6G 1.7G 49% /
devtmpfs    207M   0 207M  0% /dev
tmpfs      239M   0 239M  0% /dev/shm
tmpfs      239M  19M 221M  8% /run
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      239M   0 239M  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      239M 2.4M 237M  1% /tmp
tmpfs      8.0M  12K 8.0M  1% /opt/zeletronik/ramdisk
tmpfs      256M  32M 225M 13% /opt/zeletronik/var
/dev/mmcblk0p1 253M  48M 205M 19% /boot

Temperatura procesora: 34.7'C

Powrót na początek strony Aktualizacja:  20220627 04:45