Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK

Linki do konfiguratora licznika: lOVC-16037200
aktualne tylko w sieci lokalnej licznika.

Konfigurator: link po: kabel/eth - http://192.168.1.63:8844/index.py

Raporty: link po: kabel/eth - http://192.168.1.63:8844/lv.py

Start systemu: 2022-06-27 03:35 .
Czas pracy 0 dni, 2 godzin, 1 minut.
Zasilanie OK.

Pokaż/ukryj szczegóły.
wersja firmware - 2020.02.03_19:02
eth0: flags=4163 mtu 1500
    inet 192.168.1.63 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::ba27:ebff:fe21:1afd prefixlen 64 scopeid 0x20
    ether b8:27:eb:21:1a:fd txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 76468 bytes 12888494 (12.2 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 45785 bytes 5355076 (5.1 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73 mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 2 bytes 78 (78.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 2 bytes 78 (78.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0


Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root    3.3G 1.6G 1.7G 49% /
devtmpfs    207M   0 207M  0% /dev
tmpfs      239M   0 239M  0% /dev/shm
tmpfs      239M 6.3M 233M  3% /run
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      239M   0 239M  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      239M 376K 239M  1% /tmp
tmpfs      8.0M  24K 8.0M  1% /opt/zeletronik/ramdisk
tmpfs      256M 3.1M 253M  2% /opt/zeletronik/var
/dev/mmcblk0p1 253M  48M 205M 19% /boot

Temperatura procesora: 50.3'C

Powrót na początek strony Aktualizacja:  20220627 05:37