Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK

Linki do konfiguratora licznika: lOVC-16037475
aktualne tylko w sieci lokalnej licznika.

Konfigurator: link po: wifi - http://192.168.0.105:8844/index.py

Raporty: link po: wifi - http://192.168.0.105:8844/lv.py

Start systemu: 2022-05-25 02:16 .
Czas pracy 1 dni, 7 godzin, 7 minut.
Zasilanie OK.

Pokaż/ukryj szczegóły.
wersja firmware - 2021.03.29_14:58
lo: flags=73 mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 7557 bytes 725326 (708.3 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 7557 bytes 725326 (708.3 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4163 mtu 1500
    inet 192.168.0.105 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::76da:38ff:fef2:b4db prefixlen 64 scopeid 0x20
    ether 74:da:38:f2:b4:db txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 174501 bytes 34777854 (33.1 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 113151 bytes 23188169 (22.1 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0


Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root    3.3G 1.6G 1.7G 49% /
devtmpfs    207M   0 207M  0% /dev
tmpfs      239M   0 239M  0% /dev/shm
tmpfs      239M 6.4M 233M  3% /run
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      239M   0 239M  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      239M 372K 239M  1% /tmp
tmpfs      256M 8.1M 248M  4% /opt/zeletronik/var
tmpfs      8.0M 8.0K 8.0M  1% /opt/zeletronik/ramdisk
/dev/mmcblk0p1 253M  48M 205M 19% /boot

Temperatura procesora: 45.5'C

Powrót na początek strony Aktualizacja:  20220526 09:24