Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK

Linki do konfiguratora licznika: lOVC-16037474
aktualne tylko w sieci lokalnej licznika.

Konfigurator: link po: wifi - http://192.168.8.189:8844/index.py

Raporty: link po: wifi - http://192.168.8.189:8844/lv.py

Start systemu: 2022-04-23 09:20 .
Czas pracy 33 dni, 1 godzin, 9 minut.
Zasilanie OK.

Pokaż/ukryj szczegóły.
wersja firmware - 2021.03.29_14:58
lo: flags=73 mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 158016 bytes 15174277 (14.4 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 158016 bytes 15174277 (14.4 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4163 mtu 1500
    inet 192.168.8.189 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.8.255
    inet6 fe80::abe:acff:fe16:58dc prefixlen 64 scopeid 0x20
    ether 08:be:ac:16:58:dc txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 3625862 bytes 463195520 (441.7 MiB)
    RX errors 0 dropped 4294800220 overruns 0 frame 0
    TX packets 3090068 bytes 617425904 (588.8 MiB)
    TX errors 0 dropped 23 overruns 0 carrier 0 collisions 0


Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root    3.3G 1.6G 1.7G 49% /
devtmpfs    207M   0 207M  0% /dev
tmpfs      239M   0 239M  0% /dev/shm
tmpfs      239M  25M 215M 11% /run
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      239M   0 239M  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      239M 4.1M 235M  2% /tmp
tmpfs      8.0M 8.0K 8.0M  1% /opt/zeletronik/ramdisk
tmpfs      256M  57M 200M 23% /opt/zeletronik/var
/dev/mmcblk0p1 253M  48M 205M 19% /boot

Temperatura procesora: 40.1'C

Powrót na początek strony Aktualizacja:  20220526 10:30