Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK

Linki do konfiguratora licznika: lOVC-16037325
aktualne tylko w sieci lokalnej licznika.

Konfigurator: link po: wifi - http://192.168.1.229:8844/index.py

Raporty: link po: wifi - http://192.168.1.229:8844/lv.py

Start systemu: 2022-04-29 09:28 .
Czas pracy 27 dni, 1 godzin, 9 minut.
Zasilanie OK.

Pokaż/ukryj szczegóły.
wersja firmware - 2021.03.29_14:58
eth0: flags=4099 mtu 1500
    ether b8:27:eb:9a:77:d5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73 mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 2195 bytes 114570 (111.8 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 2195 bytes 114570 (111.8 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4163 mtu 1500
    inet 192.168.1.229 netmask 255.255.252.0 broadcast 192.168.3.255
    inet6 fe80::abe:acff:fe14:8739 prefixlen 64 scopeid 0x20
    ether 08:be:ac:14:87:39 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 18035 bytes 3053937 (2.9 MiB)
    RX errors 0 dropped 10 overruns 0 frame 0
    TX packets 6265 bytes 997555 (974.1 KiB)
    TX errors 0 dropped 21 overruns 0 carrier 0 collisions 0


Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root    3.3G 1.6G 1.7G 49% /
devtmpfs    207M   0 207M  0% /dev
tmpfs      239M   0 239M  0% /dev/shm
tmpfs      239M  25M 215M 11% /run
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      239M   0 239M  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      239M  21M 219M  9% /tmp
tmpfs      256M 114M 143M 45% /opt/zeletronik/var
tmpfs      8.0M  12K 8.0M  1% /opt/zeletronik/ramdisk
/dev/mmcblk0p1 253M  48M 205M 19% /boot

Temperatura procesora: 44.9'C

Powrót na początek strony Aktualizacja:  20220526 10:38